Agilitykommittén

hero_o_helene 

 

 Sammankallande

Helene Wallskär
helene@mediaproduktion.se
070-228 20 98 

 

 

 

Sara Levin-Saglind
sara.voyager@hotmail.com 
073-780 77 77

 

 

 

 

 

Yngve Sundblad
yngve@eris.se

070 284 96 24

 

   

 

Ami Andersson

 

   

 

Inger Hellgren

 

KM 2018

Regelmöte agility

Hej, alla agilityintresserade Norsborgare!

Vill du vara med och påverka de agilityregler som ska gälla från 1 januari 2022?

Då är du varmt välkommen på ett regelmöte i klubbstugan

lördag 2 februari kl. 14.

Regelrevideringen är i full gång och alla lokalklubbar får senast 1 mars skicka in remissvar på det ändringsförslag som är aktuellt nu. Du hittar förslaget här:

http://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/

På mötet ska vi diskutera förslagen och formulera ett remissvar från Norsborg LKK. Alla medlemmar som vill vara med och påverka agilityreglerna är välkomna och mötet är förstås särskilt viktigt för dig som tävlar agility.

Hälsningar från agilitykommittén!

Aktuellt inom agilityn

funktionärer till agilityntävling augusti

 

 

KLUBBMÄSTERSKAP AGILITY 21 MAJ 2018

KMAGILITY

Träningsgrupper-Agility

Klubben har två aktiva träningsgrupper i agility

Träningsgrupperna kör i gång i början av april, om väderlek och planskick tillåter. De som varit med tidigare har förtur, men några lediga platser finns. Hör av dig till gruppansvarig (se nedan) om du är intresserad. Dessa två grupper finns:


 Information om träningsgrupper i agility
Detta gäller från och med höstterminen 2018:

Banträningsgrupp på måndagar kl. 18.30-21.00 

Träning av tävlingsbanor och banliknande kombinationer, främst med svårighetsgrad motsvarande klass 2. Alla som våren 2018 hade en plats i gruppen har företräde till fortsatt deltagande.

Deltagarna turas om att välja banor och svårighetsnivån varierar därför för närvarande från klass 1 till klass 3, men gruppen strävar efter att företrädesvis träna klass 2. Nya ekipage på klass 1-nivå börjar i första hand i onsdagsgruppen och kommer i mån av plats till måndagsgruppen när de vill börja träna lite svårare banor.

Inger Hellgren är gruppanvarig för måndagsgruppen. Den rapporteras som en SFR-studiecirkel. Stor närvaro är viktig. Frånvaro meddelas i så god tid som möjligt i gruppens Facebookgrupp. För frågor om plats i gruppen, kontakta Inger.

Ansvarig: Inger Hellgren, ingerhellgren@hotmail.com


 

Onsdagsgruppen kl. 18.30-21.00 
Tränar klass 1-banor, omväxlande hopp- och agilityklass. Deltagarna turas precis som måndagsgruppen om att välja banor enligt ett i förväg uppgjort schema. Alla som våren 2018 hade en plats i gruppen har företräde till fortsatt deltagande. 

Yngve Sundblad är gruppanvarig. Gruppen rapporteras som en SFR-studiecirkel. Stor närvaro är viktig. Frånvaro meddelas i så god tid som möjligt i gruppens e-postgrupp.
I klass 1-gruppen på onsdagar finns för närvarande plats för fler deltagare! För nya gruppmedlemmar är förkunskapskravet att ha gått fortsättningskurs eller ha minst motsvarande kunskaper.

Kontakta Yngve för frågor om plats!
Ansvarig: Yngve  yngve@eris.se 070 284 96 24