Årsmöte 2019-02-23

Nedan kan du läsa samtliga handlingar till årsmötet

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsplan
Budget
Valberedningensförslag
Städavgift

ps revisionsberättelsen är på gång