Information om träningsgrupper

Träningsgrupper hos oss

Vi har flera aktiva träningsgrupper på klubben för att hitta mer information kring dem se under varje kommitté eller klicka nedan på vad du är intresserad av.

Agility

Lydnad

IPO-lydnad

Nose work

Rallylydnad

 

Vad är en träningsgrupp?

Syftet med att Norsborg Lokala Kennelklubb organiserar träningsgrupper är att förare med hund skall utvecklas inom hundsporten. Att komma till tävling behöver inte vara målet, men är naturligtvis roligt om så sker.

Att vara med i en träningsgrupp skall vara utvecklande och roligt, samtidigt som det förpliktigar då träningsgruppen har en egen träningsplan att disponera, där ingen annan träning är tillåten.

Det finns en sammankallande i varje träningsgrupp som upprättar en deltagarlista. Medlemmarna i en träningsgrupp skall sätta sina individuella mål för sin egen träning. Målen skall vara skriftliga och arkiveras hos sammankallande. Syftet är att man tillsammans i träningsgruppen lättare ska kunna hjälpa varandra i träningen för att utvecklas mot uppsatta mål. Målen ska följas upp och utvärderas minst en gång per år.

Då vi samarbetar med Studiefrämjandet ska alla kurser och träningsgrupper rapporteras in till dem. Ansvarig för detta är den sammankallande i gruppen. En närvarolista registreras Studiefrämjandets system efter varje vår- och hösttermin. 

 

Träningsgrupper

En träningsgrupp ska bestå av minst 5 ekipage.
Respektive kommittèn är ansvarig för "sina" träningsgrupperna och vill därför veta vilka som är med i respektive grupp.

Varje kommittèn ska ha ett kontaktnamn med mail & tel.nr från varje träningsgrupp. Samt denne eller någon annan i gruppen ska ha kontakt med Studiefrämjandet. 


Förändringar i grupperna ska informeras till kommittèn. Tävlingar och andra klubbarrangemang har företräde till planerna.