Nu inför vi digitala medlemskort!

Syftet med denna förändring är flera, dels att underlätta för dig som medlem att alltid ha ditt medlemskort tillgängligt, dels att vi sparar många timmar i arbete med att hålla vårt medlemsregister uppdaterat, samt att hantera medlemsavgifter.

Vi har tecknat avtal med ett företag som heter Cardskipper. Du kommer inom någon dag få ett SMS i din mobiltelefon där du ombeds installera en App, där du sen kommer att ha ditt aktuella medlemskort tillgänglig. Vi kommer också att använda denna kanal för annan information, t ex inbjudan till medlemsmöten, årsmöten, samt annan information.

Du kommer även att få ett email med samma information.

Om du inte fått något SMS eller email innan denna veckas slut, hör av dig till ordförande Agneta, det kan bero på att vi har ett gammalt mobilnummer/email adress till dig.

Om du inte har en smartphone, går det lika bra att komma åt ditt medlemskort via internet, där du kan skriva ut detta om du vill.

Här finns en manual för hur du ska göra för att ansluta dig till Cardskipper.

I och med denna förändring, upphör de manuellt skrivna och inplastade medlemskorten som tidigare skickats med post.

Du som har frågor eller får problem med installation av Appen kontakta i första hand supporten hos Cardskipper:
V 24, 27–28 elias.gillgren@cardskipper.se
V 25–26, 29–31 martin.hovlund@cardskipper.se

Om du har andra frågor, är du självklart välkommen att kontakta Agneta, eller Gunilla som kommer att var ansvarig för medlemsregistret framöver.