Vi tillämpar digitala medlemskort!

Syftet är flera, dels att underlätta för dig som medlem att alltid ha ditt medlemskort tillgängligt, dels att vi sparar många timmar i arbete med att hålla vårt medlemsregister uppdaterat, samt att hantera medlemsavgifter.

Vi har tecknat avtal med ett företag som heter Cardskipper. Vi kommer också att använda denna kanal för annan information, t ex inbjudan till medlemsmöten, årsmöten, samt annan information.

Om du inte har en smartphone, går det lika bra att komma åt ditt medlemskort via internet, där du kan skriva ut detta om du vill.


Här finns en manual för hur du ska göra för att ansluta dig till Cardskipper.

Om du har andra frågor eller får problem med installationen kontakta  Agneta, eller Gunilla.