Schaktningsarbete på klubben
Stockholm Vatten sa i december 2016 upp delar av vårt hyreskontrakt i syfte disponera del av D-planen för att lägga ner nya råvattenledningar.

Nu har vi fått besked om att schaktningsarbetet kommer påbörjas v 39. Ett staket som avgränsar arbetsplatsen kommer att sättas upp i en linje från eken och valphagen och genom hela D-planen. Stockholm Vatten med entreprenörer kommer att ansvara för allt arbete, flytt av staket mm inklusive återställning.

Arbetet kommer pågå till jul och under våren 2019 kommer återställningsarbetet att ske, bl. a sådd av ny gräsmatta.

Resterande yta kommer att delas upp i två lite mindre planer. Vi kommer också att få något mindre yta för bilparkering.

Det är fn oklart om vi kommer att kunna genomföra rallytävlingen den 7 oktober. Återkommer med mer information.

Om du har frågor eller synpunkter, är du välkommen att kontakta ordf@norsborglkk.se