Den 14/11 kl18.30
Vi träffas i klubbstugan och diskuterar tävlingsreglerna. Vill du vara med och påverka?
Välkommen på detta möte.

regelrevidering