Allmänna villkor och ångerrätt

Villkor

Anmälan
Anmälan till kurs är bindande. Om du inte betalar kursavgiften i tid finns risk att din kursplats går till en reserv.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal (2005:59) rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar från det att Norsborg Lokala Kennelklubb har bekräftad din plats på kursen. Skicka ett mejl till kurs@norsborgslkk.se och ange ditt namn, kurs och kursstart.

Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå full högst 90 % av kursavgiften senast 14 dagar från och med den dag vi mottog ditt mejl om avbokning.
Om kursen har startat under tiden ångerrätten gäller har du accepterat att avstå från ångerrätten.
Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom föreläsningar eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avbokning.

Avbokningar efter ångerrätten
Ångrar du din anmälan efter 14 dagar från det att din kursplats har bekräftats eller har påbörjat kursen, återbetalas inte kursavgiften vid avbokning.
Vid uppvisande av intyg från läkare eller veterinär återbetalas högst 90 % av kursavgiften. För påbörjad kurs görs avdrag för genomförd del.

Inställd kurs
Norsborgs Lokala Kennelklubb förbehåller sig rätten att ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka full kursavgift. Ersättningar därutöver betalas inte.