Hooperskommittén

Sammankallande
 
Carin Brunberg
Agneta Duvenius.

Hooperskommittén

Vi är ett gäng som håller på med Hoopers på klubben.
När tillfälle finns anordnar vi öppna träningar.
I nuläget har vi inga fasta träningsgrupper med fast tid och bokad plan.
 
De som är med i facebookgruppen får själva hitta sig en träningskompis.
För att få vara med i Hoopersgruppen på facebook måste man vara medlem.
Där kommer info att läggas upp och man kan hitta träningskamrater.