PR ansvariga och Policy

 

Sammankallande:

Ann Eklund

info@norsborglkk.se

 

Kent Axelsson

ordf@norsborglkk.se

 

Är du sugen på att sponsra oss vid våra tävlingar?

Sponsras alla grenar och tävlingar som klubben har, kommer eran logga på förstasidan och den aktuella grenens sida på hemsidan, på PM till tävlingsdeltagarna och annonseras ut på tävlingsdagen. Har ni broschyrer delas den ut på tävlingsdagen.

Om ni sponsrar en enstaka gren och tävling får ni eran logga på den aktuella grenens sida och i samband med den tävlingen, på PM till tävlingsdeltagarna och annonseras ut på tävlingsdagen.

Finns det intresse för att sponsra oss kontakta ordförande Kent Axelsson via mejl till ordf@norsborglkk.se

 

 

Försäljning och marknadsföring

 

Policy gällande försäljning och marknadsföring på klubben
Försäljning och marknadsföring av varor och tjänster via eget företag/egen vinning får inte förekomma på klubben eller via klubbens FB-grupp, hemsida eller anslagstavlor.
Detta gäller även kurser, föreläsningar etc. som arrangeras av annat externt företag. Då skall styrelsen tillfrågas innan det får annonseras.