Behandling av personuppgifter

NoLKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att NoLKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med NoLKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande NoLKKs behandling av personuppgifter, finns här. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring av organisationens verksamhet och utskick av information från SKK och Studiefrämjandet. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning.

Policy

POLICY

Norsborg lokala kennelklubbs(NoLKK) hantering av personuppgifter

Reviderad; 2018-05-29

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). NoLKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att NoLKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med NoLKKs berättigade intresse som rättslig grund. NoLKK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig till kurs. NoLKK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via SKK eller samarbetspartner. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt fullständiga personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

NoLKK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i NoLKKs personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap, funktionär, prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till NoLKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund och registrering av tävlingsresultat. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hundägarutbildningar, medlemsvärvning, enkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från NoLKK och SKK. Kontakta vår medlemsansvarige om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta NoLKK. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa NoLKKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida NoLKKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter NoLKK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Norsborg lokala kennelklubb, c/o Agneta Duvenius, Portvaksstigen 2, 144 52 Rönninge

Tycker du att NoLKK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.