Policy gällande försäljning och marknadsföring på klubben

Policy gällande försäljning och marknadsföring på klubben
Försäljning och marknadsföring av varor och tjänster via eget företag/egen vinning får inte förekomma på klubben eller via klubbens FB-grupp, hemsida eller anslagstavlor.
Detta gäller även kurser, föreläsningar etc. som arrangeras av annat externt företag ska styrelsen tillfrågas innan det får annonseras.