Agilitykommittén

IngerHellgren

 

 Sammankallande

Inger Hellgren
ingerhellgren@hotmail.com
073-6400653

   

Helene Wallskär
070-2282098

Britt-Marie Englund
070-7762848

Eva-Maria Idehaag
070-3950006

Agneta Duvenius
070-6755735

Träningsgrupper-Agility

Information om träningsgrupper i agility

Klubben har två aktiva träningsgrupper i agility

Träningsgrupperna kör i gång under april, väderlek och planskick bestämmer starttid. De som varit med tidigare har förtur, men hör av dig till gruppansvarig (se nedan) om du är intresserad. Dessa två grupper finns:


Måndagsgruppen kl. 18.30-21.30:

Träning av tävlingsbanor och banliknande kombinationer, främst med svårighetsgrad motsvarande klass 2.

Deltagarna turas om att välja banor och svårighetsnivån varierar från klass 2 till klass 3. Nya förare på klass 1-nivå börjar i första hand i onsdagsgruppen och kommer i mån av plats till måndagsgruppen när de vill börja träna svårare banor.

Britt-Marie Englund och Helene Wallskär är gruppansvariga för måndagsgruppen. Gruppen genomförs som en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet. För frågor om plats i gruppen, kontakta Britt-Marie eller Helene.

Ansvariga:
Britt-Marie Englund, brittmarie.englund@gmail.com
Helene Wallskär, helene@mediaproduktion.se


 Onsdagsgruppen kl. 18.30-21.30

Tränar klass 1-banor, omväxlande hopp- och agilityklass. Deltagarna turas precis som måndagsgruppen om att välja banor enligt ett i förväg uppgjort schema.

Frågor om plats i gruppen, kontakta Agneta Duvenius. Gruppen genomförs som en studiecirkel tillsammans med Studiefrämjandet. Stor närvaro är viktig. Frånvaro meddelas i så god tid som möjligt i gruppens Facebookgrupp. Onsdagsgruppen har f.n. ett fåtal lediga platser.

För nya gruppmedlemmar i onsdagsgruppen är förkunskapskravet att ha gått fortsättningskurs eller ha minst motsvarande kunskaper. 

Ansvarig: agneta.duvenius@gmail.com  070-6755735