rallylydnadfort

Klubben har en aktiv träningsgrupp i rallylydnad som träffas fredagar.

Sammankallande och kontaktperson för denna grupp är Lena, henne når ni på Lena_B_Johansson997@hotmail.com