KentaoToppy

Utbildade mig till SBK instruktör 1989 och håller kurser i olika grenar så som spår, sök och lydnad. 

Jag har under åren fortsatt att vidareutveckla mig, tagit till mig nyare rön och lyssnat på de yngre instruktörerna.  

Jag har tävlat i Lydnad, Spår och personsök. Just nu har jag en svart schäfertik.