KURSREGLER

Kursregler

För att skapa trivsel för alla kursdeltagare, såväl hundar som människor, och för att undvika olyckor vill vi att ni läser igenom och följer klubbens kursregler.

 

 • För att få gå kurs hos oss måste din hund vara frisk och vaccinerad.

 • Du behöver inte vara medlem i klubben för att gå kurs men vi hoppas naturligtvis att du ska trivas hos oss och vill bli medlem.

 • Norsborg Lokala Kennelklubb tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- och/eller personskador.
  Du har ALLTID strikt ansvar för din hund.

 • Betalningen ska vara oss tillhanda inom 10 dagar. Vid utebliven betalning riskerar du att bli av med din plats till en reserv. Betala kursavgiften till PG 379134-0, ange vilken kurs betalningen gäller och ditt namn.

 • När du kommer till kursen ska din hund vara rastad. Blir hunden nödig plockar du upp och slänger i soptunna.

 • Håll tiden. Meddela instruktören om du inte kommer eller är sen.

 • Var förberedd. Ha alltid med dig mjukt godis (t.ex. korv, köttbulle) och minst en leksak.

 • Flexikoppel får inte användas under kurstiden. 

 • Tänk på din klädsel, vi är utomhus i alla väder.

 • Hundarna behöver få en chans att koncentrera sig. Låt därför inte hundarna hälsa under kurstiden. Det är ju du som ska vara/bli bästa lekkompisen.

 • Hundarna bör inte leka under kurstiden.

 • Genom att du påbörjar kursen förbinder du dig att följa ovanstående kursregler.

 • Löptikar får tyvärr inte delta i kurserna (om inte kursen är ”hanhundsfri”)