Information om träningsgrupper

Träningsgrupper hos oss

Vi har flera aktiva träningsgrupper på klubben för att hitta mer information kring dem se under varje kommitté eller klicka nedan på vad du är intresserad av.

Agility

Lydnad

IPO-lydnad

Nose work

Rallylydnad

 

Vad är en träningsgrupp?

Syftet med att Norsborg Lokala Kennelklubb organiserar träningsgrupper är att förare med hund skall utvecklas inom hundsporten. Att komma till tävling behöver inte vara målet, men är naturligtvis roligt om så sker.

Att vara med i en träningsgrupp skall vara utvecklande och roligt, samtidigt som det förpliktigar då träningsgruppen har en egen träningsplan att disponera, där ingen annan träning är tillåten.

Det finns en sammankallande i varje träningsgrupp.
Träningsgrupperna genomförs som studiecirklar tillsammans med Studiefrämjandet. Därför ska träningsgrupperna upprätta en studieplan, delagarlista samt föra närvarolista. Sammankallande i respektive träningsgrupp har kontakt med Studiefrämjandet. 

Träningsgrupper

En träningsgrupp ska bestå av minst 5 ekipage.
Sammankallande i respektive kommittè är ansvarig för "sina" träningsgrupper.

Varje kommittè ska ha ett kontaktnamn med mail & tel.nr från varje träningsgrupp. Samt denne eller någon annan i gruppen ska ha kontakt med Studiefrämjandet. 


Förändringar i grupperna ska informeras till respektive sammankallande. Tävlingar och andra klubbarrangemang har företräde till planerna.